Začiatky očami zakladateľky

14.08.2014 10:33

    "Gymnázium som si vybrala ako jednu zo škôl kde som si mala pripraviť prezentáciu na danú problematiku a počas tých prezentácii sa našlo niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sa chceli podobnej aktivite venovať rovnako a mali chuť sa stretávať pravidelne, len sme ešte nevedeli ako to vymyslime. Myslím, že v tom istom čase sme organizovali zbierku Týždeň modrého gombíka a to bola prvá akcia, ktorú sme spoločne organizovali. Vtedy vznikla myšlienka založiť skupinu dobrovoľníkov, ktorá by organizovala akcie aj viackrát do roka ako len Týždeň modrého gombíka. Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať každý pondelok po škole a buď budeme organizovať ďalšiu akciu alebo budeme rozoberať a diskutovať o nejakej téme. Vymýšľali sme ako by sme sa mohli volať, ale nakoniec sme sa zhodli na Klube mladých dobrovoľníkov. Záujem a myšlienka teda prišla hlavne zo strany študentov, ktorí sa chceli na niečom aktívne podieľať a zároveň tak prispieť dobrej veci. Ďalšou akciou bol benefičný koncert v Pivárni, tiež bola zorganizovaná zbierka, z ktorej výťažky išli na vakcíny ak si dobre pamätám. Nasledoval Vianočný jarmok a pečenie perníkov a študentsky ples, ktorý bol vôbec prvým vo Vranovskom Gymnáziu. To malo veľký úspech a rozhodlo sa, že sa to stane tradíciou.“

 
                                                                                                                                                                                                Ivana Jalčáková